Với phương châm hoạt động "Share Office – Share Cost",
G-Office mang đến cho Bạn Giải pháp văn phòng chia sẻ với mức chi phí hợp lý nhất.

Văn bản pháp luật – 1

 1. Thông Tư

 2. Mẫu Quyết định của Ủy Ban Nhân Dân

 3. Mẫu Thông tư

 4. Mẫu Thông tư (tt)

 5. Mẫu Điều lệ của Chính phủ

 6. Mẫu Nghị Định của Chính phủ

 7. Mẫu Nghị định của Chính phủ

 8. Mẫu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 9. Mẫu Nghị Quyết Của Chính Phủ

 10. Mẫu Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

 11. Mẫu Quyết định của Chủ tịch nước

 12. Mẫu Quy chế (Quy Định)

 13. Mẫu Quyết định của Bộ Trưởng Bộ..

 14. Mẫu Quyết định của Bộ Trưởng Bộ…(tt)

 15. Mẫu Lệnh của Chủ tịch nước

 16. Mẫu công điện

 17. Mẫu chỉ thị của Ủy Ban Nhân Dân

 18. Mẫu Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

 19. Mẫu Nghị Định của Chính phủ

 20. Mẫu Điều lệ của Chính phủ

 21. Mẫu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (tt)

 22. Mẫu Quy chế (Quy Định)

 23. Mẫu Nghị Quyết của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội.

 24. Mẫu pháp lệnh của Quốc Hội

 25. Biểu mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh

 26. Biểu mẫu tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

 27. Biểu mẫu tờ khai đăng ký lại việc tử

 28. Biểu mẫu Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ-bản sao-sử dụng tại Sở Tư pháp

 29. Biểu mẫu Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ-Bản chính-sử dụng tại Sở Tư pháp

 30. Biểu mẫu Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ-Bản sao-sử dụng tại UBND xã

 31. Biểu mẫu Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ-Bản chính- sử dụng tại UBND xã

 32. Biểu mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ

 33. Biểu mẫu Quyết định công nhận việc giám hộ-Bản sao- sử dụng tại Sở Tư pháp

 34. Biểu mẫu Quyết định công nhận việc giám hộ – Bản chính -sử dụng tại Sở Tư Pháp

 35. Biểu mẫu Quyết định công nhận việc giám hộ- Bản sao – UBND cấp xã

 36. Biểu mẫu Quyết định công nhận việc giám hộ- Bản chính – sử dụng tại UBND cấp xã

 37. Biểu mẫu Giấy cử người giám hộ

 38. Biểu mẫu Giấy xác nhận về việc đã ghi nhận vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

 39. Biểu mẫu Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc,xác định lai giới tính- Bản sao, sử dụng tại Sở Tư pháp

 40. Biểu
  mẫu Quyết định thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác
  định giới tính- Bản sao, sử dụng tại UBND cấp xã, Huyện

 41. Biểu mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giơi tính

 42. Biểu mẫu Giấy ủy quyền

 43. Biểu mẫu hợp đồng đặt cọc

 44. Biểu mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán

 45. Biểu mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản

 46. Biểu mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng cho

 47. Biểu mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng thuê tài sản

 48. Biểu mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản.

 49. Biểu mẫu hợp đồng mua bán

TOP