Với phương châm hoạt động "Share Office – Share Cost",
G-Office mang đến cho Bạn Giải pháp văn phòng chia sẻ với mức chi phí hợp lý nhất.

Mẫu hợp đồng – 1

 1. Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình

 2. Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà ở

 3. Mẫu Hợp Đồng Lao Động

 4. Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở

 5. Mẫu Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất

 6. Mẫu Hợp đồng thuê đất

 7. Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

 8. Biểu mẫu Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

 9. Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

 10. Biểu mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý

 11. Biểu mẫu Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm

 12. Biểu mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa

 13. Biểu mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất

 14. Biểu mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài

 15. Biểu mẫu Hợp đồng cho mượn tài sản

 16. Biểu mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở

 17. Biểu mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

 18. BM Hợp đồng chuyển giao công nghệ

 19. BM Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 20. Hợp đồng cung ứng lao động

 21. BM Hợp đồng cho vay tiền

 22. BM Hợp đồng đại diện

 23. BM Hợp đồng đại lý

 24. BM Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài

 25. BM Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

 26. BM Hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm

 27. BM Hợp đồng gia công đặt hàng

 28. BM Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

 29. BM Hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình

 30. BM Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình

 31. BM Hợp đồng gởi hàng vào kho bãi

 32. BM Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ – nhà chung cư

 33. BM Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 34. BM Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

 35. BM Hợp đồng in (văn hóa phẩm).

 36. BM Hợp đồng ký gởi hàng hóa.

 37. BM Hợp đồng lấp ráp thiết bị

 38. BM Hợp đồng lao động

 39. BM Hợp đồng liên doanh

 40. BM Hợp đồng mua bán căn hộ – nhà chung cư

 41. BM Hợp đồng mua bán điện

 42. BM Hợp đồng mua bán hàng hóa

 43. BM Hợp đồng mua bán nhà ở

 44. BM Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

 45. BM Hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới

 46. BM Hợp đồng tặng cho căn hộ – nhà chung cư

 47. BM Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

 48. BM Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

 49. BM Hợp đồng thành lập đại lý

 50. BM Hợp đồng thế chấp căn hộ – nhà chung cư

TOP