Liên hệ

Giấy tờ nhân sự – 2

 1. Biểu mẫu tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân VN hiện ở nước ngoài

 2. Biểu mẫu tờ khai đề nghị được nhận Giấy thông hành hồi hương

 3. Biểu mẫu Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài

 4. BM Bản tóm tắt lý lịch

 5. BM Bản đối chiếu số liệu nộp BHXH, BHYT

 6. BM Biên bản về việc bàn giao chức vụ

 7. BM Biên bản bàn giao công việc

 8. BM danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH

 9. BM danh sách lao động, quỹ tiền lương điều chỉnh mức độ nộp BHXH

 10. BM danh sách lao động, quỹ tiền lương bổ sung mức nộp BHXH

 11. BM Đơn xin cấp giấy phép lao động

 12. BM giấy mời họp

 13. BM lý lịch tự thuật

 14. BM đề nghị cấp thẻ tạm trú

 15. BM kế hoạch tiền lương – tiền thưởng năm

 16. BM phiếu gửi

 17. BM bản khai lý lịch nghề nghiệp

 18. BM Biên bản về việc bàn giao

 19. BM Báo cáo nhu cầu tuyển lao động mới trong năm

 20. BM Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và dự kiến tuyển dụng lao động 6 tháng cuối năm

 21. BM Báo cáo giảm lao động.

 22. BM Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

 23. BM Báo cáo thực hiện tiền lương – tiền thưởng năm

 24. BM Biểu khai năng lực

 25. BM chứng nhận kết hôn (bản sao)

 26. BM đơn xin việc làm ( học tập)

 27. BM Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động

 28. BM phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

 29. BM sơ yếu lý lịch tự thuật

 30. BM Thông báo danh sách lao động đã tuyển

 31. BM tình hình tiền lương thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 32. BM phiếu đăng ký BHXH

 33. BM Quyết định của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm nhân sự

 34. BM Quyết định của Giám đốc về việc công nhận hết thời hạn tập sự

 35. BM Quyết định của Tổng giám đốc

 36. BM Quyết đinh bổ nhiệm cán bộ

 37. BM Quyết định cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên

 38. BM Quyết định xử lý kỷ luật

 39. BM Quyết định về việc điều  động cán bộ

 40. BM Quyết định khen thưởng nhân sự

 41. BM Quyết định thuyên chuyển công tác

 42. BM bản cam kết

 43. BM giấy báo nhận công tác

 44. BM đơn xin nhận công tác

 45. BM đồng ý cho cán bộ đi đào tạo Thạc sĩ trong nước

 46. BM báo cáo tình hình và kết quả công tác trong thời gian ở nước ngoài

 47. BM giấy ủy quyền nhà

TOP