Với phương châm hoạt động "Share Office – Share Cost",
G-Office mang đến cho Bạn Giải pháp văn phòng chia sẻ với mức chi phí hợp lý nhất.

Giấy tờ nhân sự – 1

 1. Mẫu giấy mời họp

 2. Mẫu Bản sao giấy khai sinh

 3. Mẫu giấy chứng nhận kết hôn

 4. Mẫu giấy khai đăng ký kết hôn

 5. Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ quy ..

 6. Mẫu đơn xin phép xây dựng

 7. Mẫu phiếu gửi

 8. Mẫu lý lịch tự thuật

 9. Mẫu giấy phép xây dựng

 10. Mẫu giấy khai sinh

 11. Mẫu giấy chứng tử (bản sao)

 12. Mẫu bản sao giấy chứng tử

 13. Mẫu giấy chứng tử

 14. Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe

 15. Mẫu đơn xin việc làm hoặc học..

 16. Mẫu đơn xin phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà..

 17. Mẫu đơn xin thuê nhà

 18. Mẫu Hợp đồng thuê nhà

 19. Mẫu đơn xin đăng ký điều chỉnh CC nghề xây dựng..

 20. Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng..

 21. Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch

 22. Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở

 23. Mẫu giấy ủy quyền nhà

 24. Mẫu đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

 25. Mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

 26. Sơ yếu lý lịch thường dùng

 27. Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động

 28. Mẫu hợp đồng đi làm việc ở nước ngoai

 29. Mẫu quyết định về việc chấp nhận cho cán bộ nhânviên thuyên chuyển công tác

 30. Mẫu công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài

 31. Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động ( của người lao động)

 32. Mẫu hợp đồng đại lý

 33. Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

 34. Hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa

 35. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

 36. Biểu mẫu thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (1)

 37. Biểu mẫu tờ khai cấp lại thẻ thường trú

 38. Biểu mẫu đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

 39. Biểu mẫu đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh

 40. Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

 41. Đơn xin thường trú (dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)

 42. Biểu mẫu đơn xin thị thực Việt Nam

 43. Biểu mẫu bản tự khai lý lịch

 44. Biểu mẫu đơn xin hồi hương.

 45. Biểu mẫu thẻ tạm trú

 46. Biểu mẫu thẻ thường trú.

 47. Biểu mẫu đơn xin miễn thị thực

 48. Biểu mẫu tờ khai đề nghị cấp Giấy thông hành nhập xuất cảnh

 49. Biểu mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (1)

 50. Biểu mẫu tờ khai đề nghị gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp đổi hộ chiếu phổ thông

TOP