Với phương châm hoạt động "Share Office – Share Cost",
G-Office mang đến cho Bạn Giải pháp văn phòng chia sẻ với mức chi phí hợp lý nhất.

Loại văn bản khác – 1

 1. Quyết định Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

 2. Mẫu chứng chỉ quy hoạch

 3. Mẫu kê khai đăng ký tên miền cấp 2

 4. Giấy đề nghị bảo lãnh

 5. Mẫu Chứng chỉ hành nghề xây dựng

 6. Mẫu Chứng chỉ hành nghề xây dựng

 7. Mẫu tình hình thực hiện công trình sây dựng trong 5 năm

 8. Báo cáo tháng hoạt động xuất khẩu hàng hoá

 9. Biểu mẫu giá xuất nhập khẩu 1

 10. Báo cáo tháng hoạt động bưu chính viễn thông

 11. Báo cáo tháng hoạt động môi giới bảo hiểm 1

 12. Báo cáo tháng hoạt động nhập khẩu hàng hóa 1a

 13. Báo cáo tháng hoạt động sổ số 1

 14. Báo cáo tháng hoạt động sản xuất công nghiệp 1

 15. Báo cáo tháng hoạt động thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch (lữ hành), dịch vụ 1

 16. Báo cáo tháng hoạt động xuất khẩu hàng hóa 1a

 17. Báo cáo tháng vốn đầu tư phát triển 1

 18. Báo cáo tháng hoạt động xây dựng, khảo sát thiết kế và qui hoạch xây dựng 1

 19. Báo cáo tháng hoạt động vận tải, bốc xếp, dịch vụ, đại lý vận tải 1

 20. Báo cáo tháng hoạt động thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch (lữ hành), dịch vụ 2

 21. Báo cáo tháng hoạt động sổ số 2..

 22. Báo cáo tháng hoạt động nhập khẩu hàng hóa 1b

 23. Báo cáo tháng hoạt động xuất khẩu hàng hóa 1

 24. Báo cáo năm sản lượng và sản phẩm gia súc gia cầm chăn nuôi khác

 25. Báo cáo năm hoạt động xuất khẩu hàng hóa

 26. Báo cáo năm hoạt động sản xuất kinh doanh 1

 27. Báo cáo năm hoạt động nhập khẩu hàng hóa

 28. Báo cáo năm diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm

 29. BM biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm

 30. BM bản tường trình về V/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

 31. BM đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh

 32. BM biên bản giao nhận tài sản là nhà đất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị

 33. BM biên bản hội đồng thẩm định

 34. BM biên bản bàn giao nhà ở, đất ở

 35. BM biên bản về việc bàn giao tài liệu hủy

 36. BM biên bản điều tra sự cố công trình xây dựng

 37. BM biên bản nghiệm thu bộ phận công trình

 38. BM biên bản nghiệm thu công trình

 39. BM Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành

 40. BM biên bản số nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp

 41. BM giấy cam kết chưa hướng chính sách nhà ở, đất ở

 42. BM Biên bản thanh lí hợp đồng mua bán nhà ở thuộc quyền sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

 43. BM biên nhận hồ sơ

 44. BM đơn đề nghị xác nhận thay đổi

 45. BM đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

 46. BM đơn đề nghị xác nhận thay đổi

 47. BM đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ

 48. BM đơn đề nghị thuê mua nhà ở xã hội

 49. BM đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

 50. BM đơn đề nghị cấp phép xây dựng

TOP