Liên hệ

Những đặc trưng khác nhau khi huy động vốn từ thuế và vay ODA.

Huy động từ thuế

Vay ODA

Thu trong nước

Thu từ nước ngoài

DN tạo nguốn thu

Các tổ chức nước ngoài hay chính phủ tạo nguồn thu


Thu nội tệ

Ngoại tệ vật tư thiết bị

Bắt buộc

Tự nguyện

Thu cao hay thấp thuộc thu nhập

Thu theo khả năng cho vay của nước có vốn, theo quan hệ đối tác người đi vay và người cho vay.

Có mức cụ thể

Theo thỏa thuận

Thu thường xuyên

Theo kế hoạch, mục đích cụ thể

Chủ yếu

Khoản thiếu hụt, khi lập kế hoạch

Nguồi thu để chi thường xuyên, chi không cụ thể

Nguồn thu để chi đầu tư, chi dự án cụ thể

 


TOP