Liên hệ

Khai thác ý tưởng từ nhân viên

Sự tạm ngưng công việc của nhân viên trong một thời gian
ngắn là điều khó chịu nhất đối với các nhà quản lý, nhưng Sanjay
Mirchandani – Chủ tịch Hãng Microsoft Asia lại coi đây là con đường
phát triển mới của công ty.
irchandani đã cho tổ chức buổi hội thảo giữa các nhà quản lý từ 10
quốc gia mà ông phụ trách nhằm thống nhất quan điểm đồng bộ hóa cách
thức làm việc.

Mirchandani là người rất chú trọng đến việc tiếp cận với nhân viên
của mình. Vì ông cho rằng, những ý tưởng tốt nhất thường xuất phát từ
những người phải thường xuyên gặp gỡ khách hàng hoặc tiếp xúc với đối
tác làm ăn của doanh nghiệp. Những người này không ai khác chính là
những nhân viên của công ty. "Nếu như bạn không lắng nghe ý kiến từ họ
bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối vì họ là đồi tượng tốt nhất để người quản
lý hiểu được những việc nào có hiệu quả, những việc nào không",
Mirchandani nói.

Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng để khai thác được những ý tưởng
mới mẻ từ đội ngũ nhân viên trải dài từ Ấn Độ tới Australia như ông quả
không dễ dàng chút nào. Vì vậy, Mirchandani đã dùng phương pháp tiếp
xúc mới là nói chuyện với khoảng 80 nhân viên quản lý của mình mỗi ngày
qua mạng Internet. Và ông duy trì thói quen trò chuyện cùng họ bất cứ
khi nào ông truy cập vào mạng.

Ngoài ra, Mirchandani còn sử dụng khoảng 70% quỹ thời gian của mình
cho các chuyến đi công tác và hơn một nửa thời gian đó dành cho gặp gỡ
nhân viên. Ông lên lịch gặp mặt từ những nhân viên hỗ trợ đến những
nhân viên phát triển phần mềm, thậm chí cả vào những bữa ăn sáng của
mỗi ngày. Ông cho rằng, mục đích của những việc làm này không chỉ nhằm
tán dương, khuyến khích nhân viên của mình, mà qua đó nhà quản lý có
thể thu thập được những ý tưởng mới mẻ của họ.

Mirchandani cho biết khái niệm "tạm dừng công việc" ở đây không hàm
ý là công việc liên tục bị gián đoạn hoặc nhân viên của mình biến việc
công thành việc riêng. Mà theo ông "tạm dừng công việc" có nghĩa là họ
có thể sử dụng một số quỹ thời gian nhất định để thảo luận, tìm những ý
tưởng mới để xây dựng công ty. Thậm chí, đó là thời gian mà mọi người
tới để bàn luận về cuộc sống riêng tư của họ, về những mục tiêu họ đặt
ra trong tương lai.

Mirchandani nhớ lại, vào tháng trước trong quãng thời gian quy định
"tạm dừng công việc", một chuyên viên giỏi của công ty đã vào phòng làm
việc của ông và nói rằng anh ta thấy cần phải mở rộng hơn nữa các kênh
giao tiếp cho nhân viên trong công ty. Đồng thời, tổ chức hàng tuần các
buổi nói chuyện trên mạng. Và ngay lập tức, Mirchandani đã đưa ý tưởng
này áp dụng vào thực tế.

Diễn đàn doanh nghiệp

 

TOP