Liên hệ

CĐ5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ

Chuyên đề 5 : Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ.

–  Tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
–  Cách tạo tiền qua ngân hàng.
– Số nhân tiền tệ
– Cung tiền tệ
– Cầu tiền tệ
– Cân bằng thị trường tiền tệ.
– Chính sách tiền tệ.

 


Chi tiết download tại đây

TOP